Published: 2021-02-03

BIOTECHNOLOGICAL METHODS FOR USING ACIDOFLINA IN THE DIET OF FATTY BULLS

Raimova Feruza, Kochkarov Abdukarim, Khudzhamov Jurabek Naimovich, Shaptakov Erkin Suyunovich

525-528

EDUCATION AS A KEY FACTOR IN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Yuldashev Shamsiddin Kiyamiddinovich, Mullayeva Mehrangiz Ahtam qizi

54-57

POVERTY REDUCTION AND POPULATION GROWTH IN UZBEKISTAN

Arabov Nurali Uralovich, Sultonov Sanjar

61-64

MODERN TYPES OF EMPLOYMENT DEVELOPMENT

Kupaisinova Laziza Karimovna

68-71

WAYS TO DEVELOP THE SERVICE AREA

Artikova Shoxida Ilyasovna

72-74

LABOR MARKET INFRASTRUCTURE COMPONENTS AND THEIR INTERRELATIONSHIPS

Boltaev Burkhon Sadinovich, Ruziboev Otabek Mardon ogli, Kholbekova Mahliyo

78-80

CREATING NEW JOBS FOR YOUNG PEOPLE IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE NEAR FUTURE

Khomitov Komiljon Zoitovich, Haitov Ohun Namaz ogli, Kholbekova Mahliyo

81-84

EMPLOYMENT OF THE POPULATION BY PROFESSIONAL GROUPS

Djalilov Faxriddin, Khayrullayev Sardor

89-92

WAYS TO EMPLOY EMPLOYMENT IN THE TERRITORIES

Bozorov Berdimurod Ulugmuradovich, Aminov Jonibek Bohodirovich

96-99

THE ROLE AND IMPORTANCE OF EMPLOYMENT IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL

Bozorov Berdimurod Ulugmuradovich, Bakhriddinov Ravshan Bahodiroich

100-104

INVESTMENT IN THE TERRITORIAL ECONOMY IS AN IMPORTANT CONDITION FOR PROVIDING PUBLIC EMPLOYMENT

Rakhmatov B. B., Davlatov N. N, Khodjaev AA, Faizullaev Sh.Sh

112-116

IMPROVING INVESTMENT SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY

Rakhmatov B. B., Butaboeva Munavvar Bakhtiyorovna, Shomirzaev Shohrukh Mahmudovich

117-120

EFFECTIVE USE OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE ECONOMY

Tozhiboev Komiljon Kurbonovich, Tolliboev Samad Tolliboy ogli

121-125

FORMATION OF LABOR RESOURCES IN THE FIELD OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP

Ulugmuradova Nodira Berdimuradovna, Bahodirov Shohrukh Bahodir ogli

126-128

INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE LIVING STANDARDS OF YOUTH

Alibekova S. L., Aminzhanov D. A., Mamatkulova G., Ochilova M.

134-137

EMPLOYMENT OF POPULATION AND ITS GEOGRAPHICAL STUDY

Ibragimov Lutfullo Ziyadullayevich, Musayev Bekzod Murodovich, Mirzayev Farkhod Sayidovch

163-167

INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL

Bakhrom Mamatkulovich Bobokulov, Dzhumaev Askar Khaidarovich

172-176

EDUCATION AS A KEY FACTOR IN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Yuldashev Shamsiddin Kiyamiddinovich, Mullayeva Mehrangiz Ahtam qizi

205-208

THE DIGITAL ECONOMY: CHALLENGES AND PROSPECTS

R. X. Kushatov, J. B. Haydarov

209-212

DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION ON THE BASIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY

Rabbimov Muhriddin Musaqul oglu, Khudoyorov Zuljalol Nurulla oglu, D. Q. Usmanova

213-216

PROGRESSIVE DEVELOPMENT AND LEGAL BASIS OF POLITICAL PARTIES IN UZBEKISTAN

Toshpolatova Nozima Ca`dullaevna, Hatamkulova Guljamol Hamdamovna

217-220

WAYS OF ECONOMIC INCENTIVES TO INCREASE EMPLOYMENT THROUGH FORMAL EMPLOYMENT

Boltaev Burkhon Sadinovich, Hakmuradov Salohiddinbek

248-251

TERRITORIAL CHARACTERISTICS OF SECONDARY METAL WASTE MARKET

Nizamov Ahtam Numonovich, Imomov Bohodir Mamanazar oglu

252-255

MEASURES TO ENSURE EMPLOYMENT OF THE UNEMPLOYED DURING THE PANDEMIC

Kurbanov Sirojiddin Kurbanovich, Khairullaev Shahram Yunus oglu, Raimov Abror

265-268

FOREIGN INVESTMENT IN PROVIDING EMPLOYMENT

B M Bobokulov, , M R Sharipov

269-271

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF INNOVATIVE TYPES OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET

Mansurova Nargiza Shamsidinovna, Norboev Allaer Ismoilovich

287-291

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF YOUTH UNEMPLOYMENT ON SOCIAL DEVELOPMENT

Mahammatov Otabek Saidalievich, Ibragimov Lutfullo Ziyadullevich

292-295

FUNDAMENTALS OF EMPLOYMENT WITH DISTANCE WORK IN THE DIGITAL ECONOMY

Kurbanov Sirozhiddin Kurbanovich, Mukhtorova Parvina Komilovna, Bobobekov Bahrom Kahkhorovich

332-336

THE NEED TO INCLUDE GEMIFICATION ELEMENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Khalilov Nurullo Khamidillayevich, Safina Nafisa Talgatovna

367-370

INNOVATIONS AND ADVANCED FOREIGN EXPERIENCES IN TEACHING INFORMATICS IN HIGHER EDUCATION IN INTERDISCIPLINARY RELATIONS

Ahmedova Zebikhon Siddikovna, Marasulova Zulayho Abdullayevna, Yuldashev Abdurauf Rozmatjonovich

371-374

THE ESSENCE OF SELF-EMPLOYMENT IN THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN

Khotamkulova Madina Sanjar kizi, Zaynalov Jakhongir Rasulovich

379-382

DEVELOP STUDENTS' KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES IN THE LEARNING PROCESS

Abdunazarova Dilfuza Tukhtasinovna, Ergasheva Hilolahon Muydinjonovna

397-399

SOCIALIZATION OF YOUTH IN MODERN SOCIETY

Kamilova Nargiza Abdukaxxorovna, Mamatkulova Dilafruz Bakhtiyorovna

414-417

PROBLEMS AND PRACTICES IN HIGHER EDUCATION IMPLEMENTING REFORMS

Urishbaev Elbek Elmurod oglu, Yuzupov Jahongir Marat oglu

418-422

MEASURES FOR MONITORING AND EVALUATION OF POWER ACTIVITY IN HIGHER EDUCATION

Madrahimov Shuhratjon Shukurovich, Madrahimova Mahfuza Ahmedovna, Muydinjonov Ziyodjon Rafikjon oglu

423-426

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN MODERN ECONOMY

Yuldashev Shamsiddin Kiyamiddinovich, Tuychiyeva Bahora Otabekovna

463-465

THE IMPORTANCE OF INVESTING IN HUMAN RESOURCES

Norqulova D. Z., Usmonov B. Sh

466-468

THE CONCEPT OF FORCED LABOR

Norqulova D. Z., Usmanov B. Sh

469-472

SELF-EMPLOYMENT AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Mardonov Azizjon Sobirovich, Docent. A. Nizamov

473-475

THE ROLE OF POLICY IN STRUCTURAL CHANGE TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH

Nizamov Akhtam Numanovich, Norbekov Fazliddin Iskandar oglu

476-479

INNOVATIVE WAYS OF TEACHING RUSSIAN

Xudayorova Gulnora Nuriddinovna

480-483

WAYS TO DEVELOP HUMAN CAPITAL IN UZBEKISTAN

Yuldashev Shamsiddin Kiyamiddinovich, Xayitov Djahongir Rustamovich

492-495

PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF THE DISABLED

Nizomov A. N, Kozibaev B.A, Khayrullayeva D. D

496-499

SPECIFIC FEATURES OF RURAL YOUTH EMPLOYMENT

T. S. Sharipov, B.A. Kuziboev, M.G. Urokova

507-510

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UNEMPLOYED YOUTH

Ergashev Islam Ismoilovich, Rustamov Otabek Akbarovich

511-515

COVID-19 AND EMPLOYMENT IN TOURISM: CHALLENGES AND SOLUTIONS

Salaev Sanyatbek Komilovich, Khodzhaniyazov Elbek Sardorovich

516-519

IN NEW UZBEKISTAN - INSTITUTIONAL CHANGES AS A COUNTRY WHERE HUMAN DEVELOPMENT AND TALENT ARE VALUED

Kadyrov Momin Kadyrovich, Bo'taev Usmonjon Hayrullaevich, Voxidov Erkin Ruzimaxammadovich, Ganiev Oybek Nuriddin ogli

540-545

SIGNIFICANCE OF THE REFORM AND THE TRANSITION TO A NEW FINANCIAL POLICY

Zh.R. Zainalov, B.Sh. Khusanov , Sh.Zh.Rasulov

555-560

POVERTY REDUCTION IN UZBEKISTAN

Norqulova D.Z, Tohirova Z. Sh

561-564

USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION

Khudoyorova Nigora Nuriddinovna, Fayzullayev Ollomurod Toxtamurodovich

565-568